Olulised dokumendid kasutusloa saamiseks:

NB! Ehitusprojektid, seal hulgas eriosade projektid, mis on registreeritud arhitektuuri ja ehituse osakonnas, ei pea esitama kasutusloa taotlemiseks.